Saenborgh Administratiekantoor

                   Financiële administraties * Fiscale aangiften * Interim-opdrachten             

Saenborgh Administratiekantoor voor interim-opdrachten   

De één noemt het een freelancer, de ander zzp'er. Wij noemen het interim-krachten.            Feit blijft dat alle ondernemingen het doen; freelancers en zzp'ers inhuren in plaats van mensen in vaste dienst te nemen.                   

De kosten lijken hoger dan die van een vaste kracht, maar interim-personeel is flexibel inzetbaar en heeft  veel ervaring in diverse branches. U betaalt uiteraard alleen de gewerkte uren.  Interim-personeel is een toegevoegde waarde voor uw onderneming.           

Wij zijn DBA-proof!
Sinds de invoering van de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA)
is er veel commotie over de inzetbaarheid van ZZP 'ers en het risico dat de
belastingdienst een relatie tussen een opdrachtgever en een ZZP'er als opdrachtnemer
beoordeelt als een fictief dienstverband, met risico van naheffing van Loonheffing.
De stand van zaken is op dit moment:
- in het dagelijks spraakgebruik komt het begrip nog wel eens voor, maar
  de VAR is toch echt per 1 mei 2016 afgeschaft;
- de VAR is vervangen door modelovereenkomsten;
- op Vrijdag 18 november heeft het kabinet bekend gemaakt de handhaving van de
   Wet DBA op te schorten tot in elk geval 2018.
   Tot die tijd zijn er geen controles op naleving van de wet en worden geen boetes
   en naheffingen opgelegd.

De handhaving van de Wet DBA is opgeschort, maar de Wet DBA is niet afgeschaft.
Wij vinden het van belang vooruitlopend op de definitieve wetgeving in 2018
gebruik te maken van de Modelovereenkomsten, dit om alle afspraken goed vast te leggen en daarnaast iedere schijn van een fictief dienstverband te vermijden.
De interim-en freelancewerkzaamheden passen in de

Algemene modelovereenkomst geen werkgeversgezag - 9015550000-06-2, welke staat gepubliceerd op de website van de belastingdienst.

Ons vakgebied is omvangrijk: financiële administratie, projectadministratie en projectcontrol, salarisadministratie, debiteuren - en crediteurenadministratie,samenstellen jaarrekeningen en balansdossiers, fiscale aangiften.
De interim-kracht van Saenborgh Administratiekantoor is zelfstandig, heeft voor verschillende  opdrachtgevers gewerkt en heeft ervaring met diverse softwarepakketten, zodat hij direct inzetbaar is zonder lange inwerkperiode. De in te vullen functies kunnen zowel  op Mbo-niveau als Hbo-niveau liggen.

Freelancer inhuren voor freelance opdrachten                                                                      Saenborgh Administratiekantoor vult  interim-opdrachten in van een paar uur tot een paar maanden of zelfs jaren. Daarbij bent u aan veel minder regels gebonden dan bij het aannemen van vast personeel en zit u niet vast aan lastig ontslagrecht.      

U betaalt alleen de werkelijk gemaakte uren en eventuele vergoeding voor reiskosten. Uren wegens ziekte, vakantie, studie en dergelijke zijn voor onze rekening.

Klik hier voor mijn Curriculum Vitae.  

Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.